Aydınlatma Metni

 

ONLINE REZERVASYON AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verileriniz,  TravelClick Inc. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, Şirket olarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, internet sitesi üzerinden oda rezervasyonlarınızın oluşturulması, yönetilmesi ve bu kapsamda tahsilatın yapılması, konaklama isteklerinizin yönetilmesi ve yasal belgelerin muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturulması ve saklanması, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinin sağlanması amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, rezervasyon yaptırmak istediğiniz “KALYON OTELİ”  veri güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, Şirket adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ve kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarla gerektiği ölçüde Şirketimiz tarafından paylaşılacaktır. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, konaklama sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Şirket’in hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebebine dayanılarak internet sitesi üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru:

Kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirketimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ve Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.