Aydınlatma Metni

Kamera Kayıtları Tutulmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “KALYON OTELCİLİK TURİZM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ, KALYON OTELİ” (Bundan sonra kısaca “Otel” olarak anılacaktır.) lokasyonlarında kullanılan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacı ile düzenlenmiştir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Otel ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Otel’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz; Otel tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; talep edilmesi durumunda kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Otel’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayıtla, Otel’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, Otel yerleşkelerinde yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

  1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Otel’in  www.kalyonistanbul.com/kvkk internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Kennedy Caddesi No:34 Sahilyolu Sultanahmet, 34122 FATİH – İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.